Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1381 Cán bộ phát triển chương trình và hợp tác quốc tế. Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 08/05/2018 20/05/2018
1382 CB Phát triển cá nhân Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 03/04/2018 20/05/2018
1383 CB kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Hà Nội 1 17/04/2018 20/05/2018
1384 Tuyển gấp Cán bộ công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 03/05/2018 20/05/2018
1385 Tuyển gấp Cán bộ điều phối đào tạo (Giáo vụ) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 3 03/05/2018 20/05/2018
1386 CB Tuyển dụng Nhân sự Trường Đại học FPT Hà Nội 1 17/04/2018 30/04/2018
1387 CB Nhân sự (quan hệ lao động) Nhân sự Trường Đại học FPT Hà Nội 1 17/04/2018 30/04/2018
1388 Biên tập viên (tiếng Anh) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/04/2018 30/04/2018
1389 Giảng viên Management Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 6 06/04/2018 30/04/2018
1390 CB Đào tạo nội bộ Nhân sự Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/03/2018 30/04/2018

Trang 139 / 165