Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1371 Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 09/02/2017 28/02/2017
1372 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1373 Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Trường Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1374 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1375 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1376 Tuyển CB triển khai Google Adwords (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
1377 Tuyển CB triển khai Facebook marketing (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
1378 Tuyển cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 22/01/2017 15/02/2017
1379 Tuyển gấp 02 CB Kiểm định chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 13/01/2017 10/02/2017
1380 Tuyển CB Marketing_FPT-BTEC HN Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 13/01/2017 06/02/2017

Trang 138 / 151