Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1341 CB Công tác sinh viên _ FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 20/04/2017 10/05/2017
1342 Tuyển 02 Giảng viên Truyền thông & tổ chức sự kiện_FPoly Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/10/2016 10/05/2017
1343 Tuyển gấp Hành chính - Thư ký_FE HO Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/04/2017 30/04/2017
1344 Tuyển gấp Cán bộ Truyền thông (PR) _ FPTU HN Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2017 30/04/2017
1345 Tư vấn tuyển sinh _ FPTU HN Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2017 30/04/2017
1346 Tư vấn tuyển sinh_BTEC HN Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 18/04/2017 30/04/2017
1347 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FPoly HN Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 13/04/2017 30/04/2017
1348 Tuyển gấp 01 Nhân viên Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/02/2017 15/04/2017
1349 Tuyển 01 Quản trị hệ thống mạng_FSB Công nghệ thông tin Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 22/03/2017 10/04/2017
1350 Tuyển 01 CB PR - Marketing_FGO Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 16/03/2017 10/04/2017

Trang 135 / 151