Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
121 Tuyển 02 giảng viên Thiết kế Đồ họa_FAID Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 24/11/2016 15/01/2017
122 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 20/08/2016 30/09/2016
123 Tuyển 01 Cán bộ công tác sinh viên_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 20/08/2016 31/08/2016
124 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông nội bộ (Ban Hỗ trợ & Đảm bảo FAID HN) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 22/07/2016 10/08/2016
125 Cán bộ PDP – phòng Công tác sinh viên (Khối Liên kết quốc tế) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 18/05/2016 31/05/2016

Trang 13 / 13