Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 131
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
121 Giảng viên thỉnh giảng Du lịch- Khách sạn- Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/03/2019 01/05/2019
122 Cán bộ giáo vụ Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
123 Giảng viên Ngành Nhà hàng - Khách sạn (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 12/11/2018 15/12/2018
124 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 16/11/2018 30/11/2018
125 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 15/08/2018 31/08/2018
126 FPoly_Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 15/08/2018 31/08/2018
127 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 10 07/06/2018 30/06/2018
128 Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 0 29/08/2016 31/12/2017
129 Giảng viên nhiều bộ môn Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 15 30/11/2017 31/12/2017
130 Giảng Viên Kinh tế- FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 04/03/2017 16/06/2017

Trang 13 / 14