Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1382
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
121 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/03/2022 30/04/2022
122 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/01/2022 30/04/2022
123 Giảng viên Tài chính - Kế toán Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2022 30/04/2022
124 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam Hà Nội 2 12/04/2021 30/04/2022
125 Cán bộ Quản lý ký túc xá Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Hà Nội 1 09/03/2022 30/04/2022
126 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Hà Nội 1 07/03/2022 30/04/2022
127 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 17/04/2022 30/04/2022
128 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành Quản trị kinh doanh (full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 6 09/02/2022 30/04/2022
129 Cán Bộ Quản Lý Dự Án( Tối Ưu Vận Hành) - Trường Cao Đẳng Fpt Polytechnic Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/04/2022 30/04/2022
130 Cán Bộ Vận Hành Hệ Thống( Tối Ưu Vận Hành) - Trường Cao Đẳng Fpt Polytechnic Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/12/2021 30/04/2022

Trang 13 / 139