Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 137
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
111 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 22/03/2019 25/05/2019
112 CB tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 19/12/2018 15/01/2019
113 CB tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019
114 Trưởng nhóm tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019
115 Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 17/12/2018 31/12/2018
116 Tuyển sinh (Tổ chức sự kiện) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 29/10/2018 30/11/2018
117 Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 29/10/2018 30/11/2018
118 Nhân viên Web SEO Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 29/10/2018 30/11/2018
119 Chuyên viên Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 29/10/2018 30/11/2018
120 Content Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 29/10/2018 30/11/2018

Trang 12 / 14