Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 438
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
111 CTV Tuyển sinh - FPT Polytechnic Cần Thơ Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 23/03/2022 11/04/2022
112 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2022 10/04/2022
113 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 02/03/2022 02/04/2022
114 Giảng viên ngành Tự động hóa và Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 3 18/02/2022 01/04/2022
115 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 09/03/2022 01/04/2022
116 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Nhiếp ảnh) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 28/02/2022 31/03/2022
117 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Phim) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 11/02/2022 31/03/2022
118 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 09/02/2022 31/03/2022
119 Cán bộ Y tế học đường Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/10/2021 30/03/2022
120 Giảng viên Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng) Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 23/02/2022 23/03/2022

Trang 12 / 44