Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1382
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
111 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
112 Cán bộ Tuyển sinh (Phụ trách tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
113 Chuyên gia kiểm soát giá Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 25/02/2022 30/04/2022
114 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 04/10/2021 30/04/2022
115 Giảng viên Công nghệ thông tin (Full-time & Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 5 16/02/2022 30/04/2022
116 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 04/03/2022 30/04/2022
117 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 10/11/2021 30/04/2022
118 Cán bộ Phát triển chương trình_Fschool HO Nghiên cứu và phát triển chương trình FPT Schools - HO Hà Nội 1 01/03/2022 30/04/2022
119 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 17/03/2022 30/04/2022
120 Cán bộ Marketing online Marketing Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/02/2022 30/04/2022

Trang 12 / 139