Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 137
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
101 Cán bộ Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 03/03/2020 20/03/2020
102 Cán bộ IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 03/03/2020 20/03/2020
103 Cán bộ Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 05/02/2020 29/02/2020
104 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 03/02/2020 10/02/2020
105 Nhân viên Marketing online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 28/11/2019 15/01/2020
106 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 5 28/11/2019 15/01/2020
107 IT Support Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 26/11/2019 31/12/2019
108 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 15/11/2019 30/11/2019
109 IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/06/2019 10/07/2019
110 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 19/02/2019 31/05/2019

Trang 11 / 14