Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 230
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
101 Cán bộ Marketing online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/04/2021 25/05/2021
102 Cán bộ kỹ thuật hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 15/04/2021 10/05/2021
103 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/12/2020 01/05/2021
104 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp (phụ trách Marketing) Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 24/03/2021 24/04/2021
105 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 08/03/2021 08/04/2021
106 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/03/2021 31/03/2021
107 CB Tổ chức và quản lý đào tạo - khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/03/2021 25/03/2021
108 Cán bộ Marketing online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/12/2020 28/02/2021
109 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/01/2021 21/02/2021
110 Cán bộ Giáo vụ (Kiểm định chất lượng đào tạo) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/12/2020 20/01/2021

Trang 11 / 23