Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 438
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
101 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 28/02/2022 15/05/2022
102 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 09/03/2022 15/05/2022
103 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 14/04/2022 14/05/2022
104 Giảng viên Sale & Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 9 09/03/2022 09/05/2022
105 Giảng viên Tự động hóa và Cơ khí Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 09/03/2022 01/05/2022
106 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/03/2022 30/04/2022
107 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/01/2022 30/04/2022
108 Cán Bộ Quản Lý Dự Án( Tối Ưu Vận Hành) - Trường Cao Đẳng Fpt Polytechnic Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/04/2022 30/04/2022
109 Cán Bộ Vận Hành Hệ Thống( Tối Ưu Vận Hành) - Trường Cao Đẳng Fpt Polytechnic Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/12/2021 30/04/2022
110 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 12 01/03/2022 25/04/2022

Trang 11 / 44