Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
101 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Quảng Ninh Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Quảng Ninh 1 30/09/2022 31/10/2022
102 Cán bộ Văn Hóa Đoàn Thể (Phụ trách sự kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 04/08/2022 31/10/2022
103 Giảng viên chuyên ngành Logistics Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 25/06/2022 31/10/2022
104 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 28/09/2022 31/10/2022
105 Cán bộ Kĩ thuật Hành chính_FSC BN Kỹ thuật hạ tầng Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 19/09/2022 31/10/2022
106 Giáo viên Giáo dục công dân_FSC HPG Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 19/09/2022 31/10/2022
107 Cán bộ Thư viện_FSC HPG Thông tin thư viện Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 19/09/2022 31/10/2022
108 IT Support_FSC Hải Phòng Công nghệ thông tin Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 19/09/2022 31/10/2022
109 Cán bộ Hành chính_FSC HPG Hành chính - Đảm bảo Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 19/09/2022 31/10/2022
110 Giảng viên Giáo dục Thể chất Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 18/08/2022 31/10/2022

Trang 11 / 165