Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1382
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
101 Cán bộ Truyền Thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 29/04/2022 20/05/2022
102 Cán bộ Phát triển thương hiệu và Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 27/04/2022 15/05/2022
103 Cán bộ Công tác sinh viên( Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 26/04/2022 15/05/2022
104 Giảng viên Quản trị kinh doanh (trình độ Thạc sĩ trở lên) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 26/04/2022 15/05/2022
105 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 25/04/2022 15/05/2022
106 Cán Bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo (chương trình tiếng Anh và các kỹ năng công dân toàn cầu) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 18/04/2022 15/05/2022
107 Cán bộ đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 22/02/2022 10/05/2022
108 Cán bộ Hệ thống chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 22/02/2022 10/05/2022
109 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 05/05/2022
110 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022

Trang 11 / 139