Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 518
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng Công Trình Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/04/2021 25/02/2022
92 CB Marketing Online Marketing Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/01/2021 20/02/2022
93 Cán bộ Văn thư lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Trường Đại học FPT Hà Nội 1 24/01/2022 20/02/2022
94 Cán bộ Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Hà Nội 2 17/09/2021 31/01/2022
95 Giảng viên - Nghiên cứu viên khối ngành Kinh tế (Full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 22/12/2021 31/01/2022
96 Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 25/01/2021 31/01/2022
97 Giảng viên - Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 22/12/2021 31/01/2022
98 Cán Bộ Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 21/12/2021 31/01/2022
99 CÁN BỘ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT TP. HCM 2 18/11/2021 04/01/2022
100 Lập trình viên Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/11/2021 01/01/2022

Trang 10 / 52