Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 409
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 18/02/2022 18/03/2022
92 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Thỉnh giảng) Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 15/02/2022 15/03/2022
93 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 02/03/2022 15/03/2022
94 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 26/02/2022 15/03/2022
95 Giảng viên thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 30/08/2021 10/03/2022
96 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 09/02/2022 09/03/2022
97 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 18/01/2022 01/03/2022
98 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 15/11/2021 01/03/2022
99 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 01/03/2022
100 Cán bộ Marketing online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 18/05/2021 28/02/2022

Trang 10 / 41