Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 267
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Giáo viên Thương mại điện tử Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/11/2021 04/01/2022
92 Giáo viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/11/2021 04/01/2022
93 Giảng viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 03/12/2021 03/01/2022
94 Giảng viên PR – Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 03/01/2022
95 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 17/11/2021 03/01/2022
96 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 14/12/2021 31/12/2021
97 Giảng viên cơ hữu ngành Business Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 02/08/2021 31/12/2021
98 CTV Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 09/09/2021 09/12/2021
99 Nhân viên kỹ thuật hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 04/11/2021 30/11/2021
100 Cán bộ Dịch vụ Sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 09/11/2021 25/11/2021

Trang 10 / 27