Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Nam: 498
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Business Lecturer (Foreigner or Vietnamese) - (Part-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 31/03/2022 31/07/2022
92 Business Administration Lecturer ( Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 06/07/2020 31/07/2022
93 Giảng viên Công nghệ thông tin (Foreigner) Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 16/11/2020 31/07/2022
94 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 07/07/2020 31/07/2022
95 Cán bộ Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 22/06/2022 22/07/2022
96 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 17/06/2022 15/07/2022
97 Kế toán tổng hợp Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT TP. HCM 1 12/06/2022 12/07/2022
98 Cán bộ Quan hệ Doanh Nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 16/05/2022 01/07/2022
99 Giảng viên IT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 31/05/2022 01/07/2022
100 Giảng viên Quản trị Du lịch & Khách sạn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/05/2022 30/06/2022

Trang 10 / 50