Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Giảng viên Toán Giảng viên/Giáo viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 3 19/05/2022 30/06/2022
92 Giáo viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 14/05/2022 30/06/2022
93 Giảng viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 1 09/05/2022 30/06/2022
94 Giảng viên Khối ngành Quản trị kinh doanh (full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 2 09/05/2022 30/06/2022
95 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 25 12/11/2021 30/06/2022
96 Giảng viên Thiết Kế Mỹ Thuật Số Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 3 17/11/2021 30/06/2022
97 Giáo viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 23/02/2022 20/06/2022
98 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 10/03/2022 20/06/2022
99 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối ngành Trí tuệ nhân tạo Giảng viên - Nghiên cứu viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 3 05/03/2022 18/06/2022
100 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 2 28/05/2022 15/06/2022

Trang 10 / 41