Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Hà Nội 1 05/10/2022 31/10/2022
92 Kế toán Tổng hợp - Phụ trách dự án đầu tư Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 04/10/2022 31/10/2022
93 Giám thị học đường_FSC HPG Giám thị Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 13/10/2022 31/10/2022
94 Giáo viên Quản nhiệm (FSCHL) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 15/07/2022 31/10/2022
95 Giảng viên Tiếng Anh (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 4 07/10/2022 31/10/2022
96 IT Support_FSC Bắc Ninh Công nghệ thông tin Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 07/10/2022 31/10/2022
97 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Nam Định Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nam Định 1 30/09/2022 31/10/2022
98 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Bắc Ninh Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Ninh 1 30/09/2022 31/10/2022
99 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Vĩnh Phúc Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Vĩnh Phúc 1 30/09/2022 31/10/2022
100 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Nghệ An Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nghệ An 1 30/09/2022 31/10/2022

Trang 10 / 165