Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1382
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/05/2022 25/05/2022
92 Thư ký dự án (Ban Đầu tư và Xây dựng) Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/05/2022
93 Tuyển gấp_Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Xây dựng cơ bản Trường Đại học FPT Hà Nội 2 11/05/2022 25/05/2022
94 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/05/2022
95 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/05/2022
96 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 11/05/2022 25/05/2022
97 Giáo viên Chủ nhiệm Tiểu học_FSC CG Giảng viên/Giáo viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 5 10/05/2022 25/05/2022
98 Cán bộ Công tác HSSV Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 3 18/03/2022 25/05/2022
99 Global Citizen Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 5 29/04/2022 23/05/2022
100 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 28/04/2022 20/05/2022

Trang 10 / 139