Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3196
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 Giảng viên Thiết kế mỹ thuật số (Giảng dạy Motion graphic) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 14/03/2023 30/04/2023
92 Giảng viên Truyền thông Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 14/03/2023 30/04/2023
93 Academic Coordinator (FOREIGNER) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam TP. HCM 4 24/02/2023 30/04/2023
94 Business Administration Lecturer (Foreigner) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 04/03/2023 30/04/2023
95 IT Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 4 03/03/2023 30/04/2023
96 Multimedia & Communication Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 4 03/03/2023 30/04/2023
97 Giảng viên Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng và cơ hữu) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 28/02/2023 30/04/2023
98 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng và cơ hữu) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 28/02/2023 30/04/2023
99 Giảng viên Truyền thông (Thỉnh giảng và cơ hữu) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 6 28/02/2023 30/04/2023
100 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 13/03/2023 30/04/2023

Trang 10 / 320