Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 137
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 25/07/2022 01/09/2022
2 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 19/07/2022 31/08/2022
3 Cán bộ Giáo vụ - Trung tâm liên kết Quốc tế FAI Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 2 10/08/2022 31/08/2022
4 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/08/2022 31/08/2022
5 Cán bộ Hành chính - Thu ngân Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 06/08/2022 31/08/2022
6 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Hợp tác quốc tế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 26/07/2022 31/08/2022
7 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 23/07/2022 31/08/2022
8 Giảng viên Marketing - Số Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 8 25/07/2022 30/08/2022
9 Trưởng nhóm tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 20/08/2022
10 Trưởng nhóm tuyển sinh (Leader event) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 20/08/2022

Trang 1 / 14