Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 527
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên cơ hữu Mỹ thuật Đa phương tiện (Tiến sĩ) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/09/2022
2 Giảng viên cơ hữu An toàn thông tin (Tiến sĩ) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/09/2022
3 Giảng viên cơ hữu Quản trị Truyền thông (Tiến sĩ) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/09/2022
4 Giảng viên cơ hữu Quản trị Kinh doanh (Tiến sĩ) Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/09/2022
5 Giảng viên cơ hữu Công nghệ thông tin (Tiến sĩ) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/09/2022
6 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT TP. HCM 2 09/08/2022 31/08/2022
7 Kế toán Tổng hợp Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/05/2022 31/08/2022
8 Cán Bộ Kế Toán Tổng Hợp Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT TP. HCM 1 16/07/2022 31/08/2022
9 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT TP. HCM 1 14/06/2022 31/08/2022
10 Cán bộ Hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT TP. HCM 1 04/08/2022 31/08/2022

Trang 1 / 53