Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 343
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Toán (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 1 12/07/2022 30/10/2022
2 Giảng viên Khối ngành Quản trị kinh doanh (full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 2 12/07/2022 30/10/2022
3 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Anh (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 02/08/2021 30/09/2022
4 Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 20/04/2021 30/09/2022
5 Giảng viên cơ hữu Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 15 01/03/2022 30/09/2022
6 Giảng viên cơ hữu Tiếng Hàn_FPTUCT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 19/04/2022 30/09/2022
7 Giảng viên cơ hữu CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/09/2022
8 Giảng viên Cơ hữu Vovinam Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 19/04/2022 30/09/2022
9 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa - Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 20/04/2022 30/09/2022
10 Giảng viên tiếng Trung Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 26/07/2022 01/09/2022

Trang 1 / 35