Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 29
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 1 09/05/2022 30/06/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
3 CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH (Full-time) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 5 28/03/2022 29/04/2022
4 CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH - TELESALES Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 4 20/03/2022 15/04/2022
5 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 1 10/02/2022 10/03/2022
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 15/02/2022 28/02/2022
7 Cán bộ tuyển sinh - Counselor Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 10/01/2022 28/02/2022
8 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Bình Định 3 04/11/2021 30/11/2021
9 CTV Tuyển Sinh (Fulltime) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 5 12/03/2021 12/04/2021
10 Nhân viên Tư vấn Tuyển sinh COUNSELOR - Báo cáo Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 22/05/2019 31/03/2021

Trang 1 / 3