Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 47
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Kỹ năng mềm Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 3 27/07/2022 30/09/2022
2 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 02/08/2022 31/08/2022
3 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 11/07/2022 31/07/2022
4 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 28/04/2022 30/07/2022
5 Cán bộ Thiết kế Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 27/04/2022 30/05/2022
6 Giám thị học đường Giám thị Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/05/2022 30/05/2022
7 Cán bộ Kỹ thuật Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/05/2022 25/05/2022
8 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/05/2022 25/05/2022
9 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 05/05/2022
10 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 24/04/2022

Trang 1 / 5