Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 431
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 3 13/05/2022 30/11/2022
2 Giảng viên Toán (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 1 12/07/2022 30/10/2022
3 Giảng viên Khối ngành Quản trị kinh doanh (full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 2 12/07/2022 30/10/2022
4 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 04/08/2022 31/08/2022
5 IT Lecturer Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 17/06/2022 31/08/2022
6 CÁN BỘ HÀNH CHÍNH Hành chính - Đảm bảo Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 03/08/2022 31/08/2022
7 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 02/08/2022 31/08/2022
8 Giáo viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 2 07/04/2022 31/08/2022
9 Giáo viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 23/02/2022 31/08/2022
10 Media Lecturer Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 1 17/06/2022 31/08/2022

Trang 1 / 44