Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 7
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giám đốc dự án Phổ thông Cao đẳng tại Kiên Giang Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Kiên Giang 1 28/09/2022 01/11/2022
2 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Nam Định Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nam Định 1 30/09/2022 31/10/2022
3 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Khánh Hòa Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Khánh Hòa 1 30/09/2022 31/10/2022
4 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Bắc Ninh Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Ninh 1 30/09/2022 31/10/2022
5 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Vĩnh Phúc Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Vĩnh Phúc 1 30/09/2022 31/10/2022
6 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Nghệ An Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nghệ An 1 30/09/2022 31/10/2022
7 Giám đốc dự án Phổ thông cao đẳng tại Quảng Ninh Quản lý Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Quảng Ninh 1 30/09/2022 31/10/2022

Trang 1 / 1