Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 49
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 04/10/2021 28/02/2022
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 04/10/2021 28/02/2022
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 2 02/12/2021 19/01/2022
4 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 15/11/2021 10/01/2022
5 Giảng viên Thiết Kế Đồ Hoạ (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 24/11/2021 04/01/2022
6 CTV Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 09/09/2021 09/12/2021
7 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 15/11/2021
8 Giảng viên tiếng Anh - FPT BTEC HN Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 07/10/2021 31/10/2021
9 Giảng viên ngành CNTT (Part/Full) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 30/10/2021
10 Giảng viên Tiếng Anh(Thỉnh giảng). Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 1 11/01/2021 10/10/2021

Trang 1 / 5