Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 71
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Tiếng Anh (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 4 03/01/2023 20/02/2023
2 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 09/01/2023 15/02/2023
3 Giảng Viên Thiết Kế Đồ Hoạ Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 30/06/2022 01/02/2023
4 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 30/06/2022 01/02/2023
5 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo (FPI HN) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 21/12/2022 22/01/2023
6 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 16/12/2022 15/01/2023
7 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 1 10/10/2022 31/12/2022
8 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 06/10/2022 31/12/2022
9 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 10/11/2022 15/12/2022
10 Giảng Viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 4 30/06/2022 01/12/2022

Trang 1 / 8