Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 121
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 10/02/2022 30/06/2022
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 31/03/2022 30/06/2022
3 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 04/04/2022 01/06/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh - Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/04/2022 31/05/2022
5 Cán Bộ Hỗ Trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/04/2022 25/05/2022
6 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 23/03/2022 23/05/2022
7 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 07/04/2022 07/05/2022
8 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
9 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
10 Cán bộ Tuyển sinh (Phụ trách tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022

Trang 1 / 13