Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 145
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức sự kiện Văn hóa - Đoàn thể Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 24/08/2022 31/10/2022
2 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh (FPT Arena Lương Yên) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/08/2022 23/10/2022
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 14/09/2022 14/10/2022
4 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FAICT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 14/09/2022 14/10/2022
5 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 09/09/2022 08/10/2022
6 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 15/09/2022 30/09/2022
7 Cán bộ Hành chính - Thu ngân Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 06/08/2022 30/09/2022
8 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 23/08/2022 30/09/2022
9 Trưởng nhóm tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 15/09/2022
10 Trưởng nhóm tuyển sinh (Leader event) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 02/08/2022 15/09/2022

Trang 1 / 15