Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 163
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Marketing (Leader Content) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/11/2022 05/03/2023
2 Cán bộ Marketing (Leader Digital Marketing) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/11/2022 05/03/2023
3 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 12 02/04/2021 28/02/2023
4 Cán bộ Tuyển sinh (Ban TS Skillking - FAI) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/12/2022 26/02/2023
5 Cán bộ Tuyển sinh (FPT Arena) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 24/11/2022 12/02/2023
6 Trưởng phòng PR - Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 19/12/2022 05/02/2023
7 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 20/12/2022 01/02/2023
8 Giảng viên Thiết kế đồ họa (FAS) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 22/12/2022 01/02/2023
9 Giảng viên IT (FAS) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 22/12/2022 01/02/2023
10 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 22/12/2022 01/02/2023

Trang 1 / 17