Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 75
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tuyển sinh (MBA/MSE) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 15/04/2022 31/10/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh (FSB) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 13/09/2022 30/10/2022
3 Chuyên viên Phát triển chương trình R&D Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 26/09/2022 20/10/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh - FSB Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 27/06/2022 15/10/2022
5 Trưởng phòng Phát triển Chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 13/09/2022 13/10/2022
6 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 26/05/2022 30/09/2022
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 25/08/2022 30/09/2022
8 Cán bộ Tuyển sinh - FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1 04/08/2022 15/09/2022
9 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 12/06/2022 31/08/2022
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 1 01/06/2022 30/06/2022

Trang 1 / 8