Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 64
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tuyển sinh (MBA/MSE) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 15/04/2022 31/05/2022
2 CTV Tuyển sinh Fulltime - FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 2 05/04/2022 31/05/2022
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh - FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 1 13/05/2022 30/05/2022
5 CTV Telesale - Viện Quản trị & Công nghệ FSB Thực tập sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 2 22/04/2022 15/05/2022
6 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 20/01/2022 30/04/2022
7 Cán bộ chăm sóc học viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 29/03/2022 10/04/2022
8 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 2 02/12/2021 30/12/2021
9 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 1 30/11/2021 20/12/2021
10 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 18/11/2021 20/12/2021

Trang 1 / 7