Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 16
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Quản nhiệm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 15 23/03/2022 30/06/2022
2 Giáo viên kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/08/2021 01/06/2022
3 Giáo viên bộ môn THPT Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 20 18/08/2021 01/06/2022
4 Giáo viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/08/2021 01/06/2022
5 Giáo Viên Vật Lý Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/08/2021 01/06/2022
6 Giáo Viên Tin Học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 18/08/2021 01/06/2022
7 Cán Bộ Tư Vấn Tâm Lý Học Đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/08/2021 30/05/2022
8 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 23/03/2022 12/04/2022
9 Cán bộ Hành chính – Thu Ngân Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/02/2022 28/02/2022
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 20/01/2022 31/01/2022

Trang 1 / 2