Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 29
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Trưởng phòng Công tác Học sinh - Trường THPT FPT Cần Thơ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/01/2023 31/03/2023
2 Giáo viên Toán Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 05/01/2023 31/01/2023
3 Cán bộ Tổ chức sự kiện (P.Công tác học sinh) - Trường THPT FPT Cần Thơ Tổ chức sự kiện Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/01/2023 20/01/2023
4 Giáo viên kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 19/08/2021 01/12/2022
5 CTV Tuyển sinh - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 07/09/2022 11/11/2022
6 Giáo viên nghệ thuật Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 30 15/08/2022 01/10/2022
7 Trưởng phòng Tuyển sinh - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 12/07/2022 30/09/2022
8 Cán bộ Y tế - Tổng hợp Y tế Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/07/2022 30/09/2022
9 CTV Digital Marketing (fulltime) - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/09/2022 25/09/2022
10 Trưởng Bộ phận Giám thị học đường - THPT FPT Cần Thơ Giám thị Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/08/2022 31/08/2022

Trang 1 / 3