Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 26
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 19/08/2021 01/12/2022
2 Giáo viên nghệ thuật Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 30 15/08/2022 01/10/2022
3 CTV Tuyển sinh - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 5 07/09/2022 30/09/2022
4 Trưởng phòng Tuyển sinh - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 12/07/2022 30/09/2022
5 Cán bộ Y tế - Tổng hợp Y tế Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 19/07/2022 30/09/2022
6 CTV Digital Marketing (fulltime) - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/09/2022 25/09/2022
7 Trưởng Bộ phận Giám thị học đường - THPT FPT Cần Thơ Giám thị Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 06/08/2022 31/08/2022
8 Cán bộ Tuyển sinh (Promoter) - THPT FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 04/08/2022 31/08/2022
9 Trưởng nhóm Quản Nhiệm - THPT FPT Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 12/07/2022 31/08/2022
10 Giáo Viên Tin Học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 18/08/2021 01/08/2022

Trang 1 / 3