Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 112
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Tin học Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 29/11/2021 28/02/2022
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 26/08/2021 28/02/2022
3 Giảng viên môn Nghiệp vụ lễ tân Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 11/01/2022 24/02/2022
4 Giảng viên môn Tổng quan Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 11/01/2022 23/02/2022
5 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 05/01/2022 31/01/2022
6 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 07/01/2022 20/01/2022
7 Giáo viên Nghệ thuật Part_time (Dancing/Âm nhạc/Hội hoạ) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 3 06/12/2021 10/01/2022
8 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Thỉnh giảng) Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 15/11/2021 04/01/2022
9 Giáo viên Thương mại điện tử Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/11/2021 04/01/2022
10 Giáo viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 29/11/2021 04/01/2022

Trang 1 / 12