Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 281
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên phụ trách nghệ thuật( Mỹ thuật ) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 2 08/12/2022 01/09/2023
2 Giảng viên phụ trách nghệ thuật (Nhảy hiện đại) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 2 08/12/2022 01/09/2023
3 Giáo viên Giáo dục thể chất (Vovinam) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 30/04/2023
4 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 15/02/2022 30/04/2023
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 10/11/2022 30/04/2023
6 Giảng viên - phụ trách Tin học Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 3 02/11/2022 01/03/2023
7 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/12/2022 28/02/2023
8 Cán bộ Tuyển sinh - PTCĐ Nam Định Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Nam Định 3 12/01/2023 16/02/2023
9 Giáo viên Nghệ thuật (Nhảy hiện đại) Giảng viên - Nghiên cứu viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 12/01/2023 13/02/2023
10 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 08/11/2022 01/02/2023

Trang 1 / 29