Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 914
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Khối ngành Quản trị kinh doanh (full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Bình Định 2 06/01/2023 30/04/2023
2 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 24/11/2022 30/04/2023
3 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/04/2023
4 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/08/2021 30/04/2023
5 Giảng viên, Nghiên Cứu Viên Cơ hữu Khối Ngành Kinh Tế Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/04/2023
6 Giảng viên Trí tuệ nhân tạo Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 11/10/2022 30/04/2023
7 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 20 05/11/2021 30/04/2023
8 Giảng viên Tiếng Nhật Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 28/08/2020 30/04/2023
9 Giảng viên Thiết Kế Mỹ Thuật Số Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 12/11/2021 30/04/2023
10 Giảng viên Tiếng Trung Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/05/2022 30/04/2023

Trang 1 / 92