Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 30 09/03/2022 31/12/2022
2 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 6 01/04/2022 31/12/2022
3 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 7 29/03/2022 31/12/2022
4 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 4 29/03/2022 31/12/2022
5 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 30/09/2022
6 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 30/03/2022 30/09/2022
7 Giảng viên Khách sạn – Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 30/09/2022
8 Giảng viên CNTT (chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, Thiết kế Website) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 30/03/2022 30/09/2022
9 Giảng viên Cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 4 30/03/2022 30/09/2022
10 Giảng viên chuyên ngành PR – Tổ chức sự kiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 30/09/2022

Trang 1 / 18