Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 131
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 15/11/2021 01/03/2022
2 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 01/03/2022
3 Giảng viên thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 30/08/2021 28/02/2022
4 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 15/07/2021 28/02/2022
5 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 04/10/2021 28/02/2022
6 Giảng viên IT (Ứng dụng phần mềm) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 27/12/2021 28/02/2022
7 Giáo viên Vật lý Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 21/01/2022 31/01/2022
8 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 24/09/2021 31/01/2022
9 Giảng viên Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 19/08/2021 20/01/2022
10 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 3 19/08/2021 20/01/2022

Trang 1 / 14