Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 451
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 4 28/03/2022 30/04/2023
2 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 8 07/03/2022 30/04/2023
3 Giảng viên Digital Marketing (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 13/01/2023 31/03/2023
4 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 13/01/2023 31/03/2023
5 Giảng viên Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 13/01/2023 31/03/2023
6 Giảng viên CNTT_FPL HPG Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 4 01/12/2022 28/02/2023
7 Giảng viên Marketing & Sales Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 16/12/2022 28/02/2023
8 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 06/01/2023 15/02/2023
9 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 04/01/2023 15/02/2023
10 Cán bộ nghiên cứu phát triển Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 03/01/2023 15/02/2023

Trang 1 / 46