Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 398
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 6 01/04/2022 31/12/2022
2 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 7 29/03/2022 31/12/2022
3 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 4 29/03/2022 31/12/2022
4 Giảng viên dạy Tin học Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 09/03/2022 31/12/2022
5 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 30 09/03/2022 31/12/2022
6 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 18/02/2022 31/12/2022
7 Giảng viên Quản trị Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 20 08/03/2022 31/12/2022
8 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 15 03/03/2022 25/09/2022
9 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 10 09/03/2022 01/09/2022
10 Giảng Viên Quan Hệ Công Chúng & Tổ Chức Sự Kiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 5 09/03/2022 01/09/2022

Trang 1 / 40