Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 319
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 18/01/2022 01/04/2022
2 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 18/01/2022 01/03/2022
3 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 2 15/11/2021 01/03/2022
4 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 17/11/2021 01/03/2022
5 Giảng viên thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 30/08/2021 28/02/2022
6 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 15/07/2021 28/02/2022
7 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 04/10/2021 28/02/2022
8 Giảng viên IT (Ứng dụng phần mềm) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 27/12/2021 28/02/2022
9 Cán bộ Công tác sinh viên( Phụ trách truyền thông) Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/01/2022 14/02/2022
10 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/01/2022 14/02/2022

Trang 1 / 32