Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 4
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên cơ hữu Mỹ thuật Đa phương tiện (Tiến sĩ) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 31/07/2022
2 GIẢNG VIÊN/CHUYÊN GIA CAO CẤP FPT Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Tập đoàn FPT Toàn Quốc 30 03/06/2022 30/07/2022
3 Giảng viên Truyền thông đa phương tiện – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022
4 GIẢNG VIÊN/CHUYÊN GIA CAO CẤP FPT Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Tập đoàn FPT Toàn Quốc 30 19/08/2021 30/06/2022

Trang 1 / 1