Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 21
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 25/08/2022 31/12/2022
2 Giảng viên Công nghệ thông tin (Information Assurance ) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 2 12/10/2022 31/12/2022
3 Giảng viên Nghiên cứu viên Mỹ thuật ứng dụng Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 25/08/2022 31/12/2022
4 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 25/08/2022 31/12/2022
5 Giảng viên Nghiên cứu viên khối ngành Kinh tế (Full-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 25/08/2022 31/12/2022
6 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/11/2022
7 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/08/2021 30/11/2022
8 Giảng viên, Nghiên Cứu Viên Cơ hữu Khối Ngành Kinh Tế Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 06/08/2021 30/11/2022
9 Business Lecturer (Foreigner or Vietnamese) - (Part-time) Giảng viên - Nghiên cứu viên Swinburne Việt Nam TP. HCM 5 12/10/2022 30/11/2022
10 Giáo viên Giảng dạy Stem Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 04/08/2022 30/09/2022

Trang 1 / 3