Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 278
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định Bình Định 1 24/03/2023 30/04/2023
2 Cán bộ Tuyển sinh FSB (P. Tuyển sinh Doanh nghiệp) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 21/03/2023 26/04/2023
3 Cán bộ Tuyển sinh (P. Tuyển sinh Public) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 3 16/03/2023 16/04/2023
4 Cán bộ Tuyển sinh (P. Tuyển sinh Liên kết quốc tế LBU) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 16/03/2023 16/04/2023
5 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 06/02/2023 15/04/2023
6 CTV Telesale (fulltime) - Đại học FPT Cần Thơ Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 22/03/2023 15/04/2023
7 CTV Tư vấn Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 15/03/2023 15/04/2023
8 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 13/03/2023 15/04/2023
9 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 13/03/2023 10/04/2023
10 Cán bộ Tuyển sinh (BTEC) Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 05/03/2023 09/04/2023

Trang 1 / 28