Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 221
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh (FPT AfterSchool) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 23/11/2022 29/01/2023
2 Cán bộ Tuyển sinh (FPT Arena) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 24/11/2022 08/01/2023
3 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 2 15/02/2022 15/12/2022
4 CTV Tuyển sinh - Greenwich Việt Nam (Campus Cần Thơ) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 2 22/10/2022 15/12/2022
5 Cán bộ tuyển sinh (Promoter) Tuyển sinh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 15/11/2022 15/12/2022
6 Tư vấn tuyển sinh (Counsellor) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 04/10/2021 15/12/2022
7 Thực tập sinh CB tuyển sinh (Marketing/sale) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 4 14/11/2022 15/12/2022
8 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 10/11/2022 15/12/2022
9 CTV Tuyển sinh (fulltime) - Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Tuyển sinh Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 26/10/2022 15/12/2022
10 CTV Tuyển sinh Fulltime Tuyển sinh Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Đà Nẵng 3 23/11/2022 10/12/2022

Trang 1 / 23