Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 28
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 01/03/2022 01/09/2022
2 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 01/03/2022 01/09/2022
3 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 19/04/2022 10/06/2022
4 Giảng viên tiếng Anh (Thỉnh Giảng) Tiếng Anh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 01/03/2022 16/05/2022
5 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 07/04/2022 20/04/2022
6 Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 18/02/2022 01/04/2022
7 Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh (Cơ hữu) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 18/02/2022 01/04/2022
8 Cán bộ Truyền Thông Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 11/02/2022 20/03/2022
9 CTV Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 09/09/2021 09/12/2021
10 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 15/11/2021

Trang 1 / 3