Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 20
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 15/11/2021
2 Giảng viên ngành CNTT (Part/Full) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 30/10/2021
3 CTV Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 09/09/2021 09/12/2021
4 Giảng viên ngành Kinh tế (Part/Full) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 31/03/2021
5 Cán bộ Marketing online Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
6 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 27/07/2020 18/08/2020
7 Giảng viên CNTT (Part time) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 21/05/2020 16/06/2020
8 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 21/05/2020 16/06/2020
9 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 08/04/2020 15/05/2020
10 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 03/02/2020 26/03/2020

Trang 1 / 2