Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 33
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 15/03/2023 15/04/2023
2 Cán bộ Digital Marketing Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 20/02/2023 31/03/2023
3 Cán bộ Quản lý tài chính sinh viên - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 01/02/2023 21/02/2023
4 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo (FPI HN) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 21/12/2022 22/01/2023
5 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 06/10/2022 31/12/2022
6 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 15/09/2022 01/10/2022
7 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 18/07/2022 01/09/2022
8 Cán bộ Giáo vụ - Cao đẳng Anh Quốc BTEC Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 29/07/2022 15/08/2022
9 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 19/04/2022 10/06/2022
10 Giảng viên tiếng Anh (Thỉnh Giảng) Tiếng Anh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 01/03/2022 16/05/2022

Trang 1 / 4