Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 16
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Marketing online Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
2 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 27/07/2020 18/08/2020
3 Giảng viên CNTT (Part time) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 21/05/2020 16/06/2020
4 Giảng viên QTKD (Part time) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 21/05/2020 16/06/2020
5 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 08/04/2020 15/05/2020
6 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 03/02/2020 26/03/2020
7 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 11/11/2019 15/03/2020
8 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 03/02/2020 25/02/2020
9 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 02/04/2019 10/06/2019
10 CB Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 17/12/2018 15/01/2019

Trang 1 / 2