Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 35
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Business Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/11/2023
2 Giảng viên kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 22/02/2023 30/08/2023
3 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 13/03/2023 30/04/2023
4 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/04/2023
5 Giảng viên IT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 22/02/2023 30/04/2023
6 Giảng viên Tiếng Anh (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 4 03/01/2023 20/03/2023
7 Giảng Viên Thiết Kế Đồ Hoạ Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 30/06/2022 01/02/2023
8 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 30/06/2022 01/02/2023
9 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 1 10/10/2022 31/12/2022
10 Giảng Viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 4 30/06/2022 01/12/2022

Trang 1 / 4