Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 8
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 06/09/2022 30/09/2022
2 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 23/07/2021 31/07/2021
3 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 13/06/2021 25/06/2021
4 CTV Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 5 02/06/2021 20/06/2021
5 Ctv Tuyển Sinh Full Time Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 17/03/2021 25/03/2021
6 CTV tuyển sinh fulltime Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 14/12/2020 25/12/2020
7 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 17/12/2018 25/01/2019
8 Tư vấn tuyển sinh_BTEC HN Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 18/04/2017 30/04/2017

Trang 1 / 1