Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 4
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Ctv Tuyển Sinh Full Time Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 17/03/2021 25/03/2021
2 CTV tuyển sinh fulltime Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 14/12/2020 25/12/2020
3 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 17/12/2018 25/01/2019
4 Tư vấn tuyển sinh_BTEC HN Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 18/04/2017 30/04/2017

Trang 1 / 1