Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 15
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 06/02/2023 15/04/2023
2 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 13/03/2023 15/04/2023
3 Cán bộ Tuyển sinh (BTEC) Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 05/03/2023 09/04/2023
4 Trưởng nhóm tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 15/03/2023 01/04/2023
5 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 09/01/2023 01/02/2023
6 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 16/12/2022 15/01/2023
7 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 10/11/2022 15/12/2022
8 CTV Tư vấn tuyển sinh fulltime - Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 06/09/2022 30/09/2022
9 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 23/07/2021 31/07/2021
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 1 13/06/2021 25/06/2021

Trang 1 / 2