Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 83
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán Bộ Marketing ( Phụ trách Content) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 08/06/2022 01/07/2022
2 Cán bộ Tuyển sinh - Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/04/2022 30/06/2022
3 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 01/06/2022 20/06/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/06/2022 15/06/2022
5 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 04/04/2022 01/06/2022
6 Cán Bộ Hỗ Trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/04/2022 25/05/2022
7 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
8 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
9 Cán bộ Tuyển sinh (Phụ trách tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
10 Cán bộ Thiết kế Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 14/04/2022 01/05/2022

Trang 1 / 9