Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 95
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tổ chức sự kiện Văn hóa - Đoàn thể Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 24/08/2022 31/10/2022
2 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 09/09/2022 08/10/2022
3 Cán bộ Hành chính - Thu ngân Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 06/08/2022 30/09/2022
4 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 23/08/2022 30/09/2022
5 Trưởng nhóm Content Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 19/08/2022 11/09/2022
6 Cán Bộ Marketing ( Phụ trách Content) Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 18/08/2022 31/08/2022
7 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 19/07/2022 31/08/2022
8 Cán bộ Giáo vụ - Trung tâm liên kết Quốc tế FAI Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 2 10/08/2022 31/08/2022
9 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Hợp tác quốc tế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 26/07/2022 31/08/2022
10 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 4 23/07/2022 31/08/2022

Trang 1 / 10