Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 35
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 11/11/2020 30/11/2020
2 Nhân Viên Hành Chính - Tài Vụ Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 05/11/2020 05/12/2020
3 Cán bộ Phát triển cá nhân Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 30/09/2020 16/10/2020
4 Cán bộ Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 23/09/2020 16/10/2020
5 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/09/2020 10/10/2020
6 CB Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/07/2020 31/07/2020
7 Cán bộ Tuyển sinh Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 26/06/2020 20/07/2020
8 Cán bộ Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 26/06/2020 10/07/2020
9 Cán bộ Marketing Online Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 22/05/2020 30/06/2020
10 Cán bộ Tuyển sinh Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 22/05/2020 30/06/2020

Trang 1 / 4