Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 13
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FAICT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 3 14/09/2022 14/10/2022
2 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 25/07/2022 01/09/2022
3 Giảng viên Marketing - Số Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 8 25/07/2022 30/08/2022
4 Giảng viên IT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 31/05/2022 01/07/2022
5 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 31/03/2022 30/06/2022
6 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 12 02/04/2021 30/06/2021
7 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 25/12/2020 25/01/2021
8 Giảng viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 21/11/2020 16/12/2020
9 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 21/11/2020 08/12/2020
10 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 02/11/2020 20/11/2020

Trang 1 / 2