Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 43
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh (FPT Arena Lương Yên) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 10/08/2022 07/04/2023
2 CTV Truyền thông - FPT Arena Cần Thơ Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 16/03/2023 31/03/2023
3 Trưởng phòng Tuyển sinh - FPT Arena Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 08/02/2023 31/03/2023
4 Cán bộ Tuyển sinh (FPT Arena) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 24/11/2022 12/03/2023
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 13/02/2023 01/03/2023
6 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 6 10/02/2023 01/03/2023
7 CTV Tư vấn Tuyển sinh - FPT Arena Cần Thơ Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 2 20/02/2023 28/02/2023
8 Cán bộ Tuyển sinh (Ban TS Skillking - FAI) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/12/2022 26/02/2023
9 Cán bộ Tuyển sinh (FPT AfterSchool) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 23/11/2022 29/01/2023
10 Trưởng phòng Tuyển sinh - FPT Arena Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 09/12/2022 15/01/2023

Trang 1 / 5