Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 53
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Hỗ trợ Công nghệ thông tin (FSB) Công nghệ thông tin Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 01/03/2023 02/04/2023
2 Cán bộ Tổ chức & Quản lí đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB Đà Nẵng 1 12/03/2023 01/04/2023
3 Cán bộ chăm sóc học viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 01/03/2023 31/03/2023
4 Chuyên viên Phát triển chương trình R&D Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 26/09/2022 31/03/2023
5 Cán bộ hành chính quản trị Hành chính - Đảm bảo Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 20/12/2022 01/02/2023
6 Trưởng phòng Phát triển Chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 13/09/2022 13/10/2022
7 Cán bộ Tuyển sinh - FSB Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 27/06/2022 03/10/2022
8 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 12/06/2022 31/08/2022
9 CÁN BỘ TUYỂN SINH Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 01/06/2022 15/06/2022
10 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 23/05/2022 10/06/2022

Trang 1 / 6