Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 50
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Hỗ trợ Công nghệ thông tin (FSB) Công nghệ thông tin Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 02/11/2022 18/12/2022
2 Chuyên viên Phát triển chương trình R&D Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 26/09/2022 30/11/2022
3 Trưởng phòng Phát triển Chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 13/09/2022 13/10/2022
4 Cán bộ Tuyển sinh - FSB Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 27/06/2022 03/10/2022
5 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 12/06/2022 31/08/2022
6 CÁN BỘ TUYỂN SINH Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 01/06/2022 15/06/2022
7 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 23/05/2022 10/06/2022
8 Cán bộ chăm sóc học viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 29/03/2022 10/04/2022
9 Cán bộ Phát triển chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 17/09/2021 12/12/2021
10 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/06/2021 30/06/2021

Trang 1 / 5