Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 42
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Phát triển chương trình Nghiên cứu và phát triển chương trình Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 17/09/2021 12/12/2021
2 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 14/06/2021 30/06/2021
3 Cán bộ hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Viện Quản trị & Công nghệ FSB Cần Thơ 2 27/04/2021 10/05/2021
4 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 24/09/2020 16/10/2020
5 CB Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 22/05/2020 31/05/2020
6 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 27/02/2020 26/03/2020
7 CB Tư vấn Tuyển sinh (MBM) Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 18/02/2020 18/03/2020
8 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 13/02/2020 18/03/2020
9 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh (MSE) Marketing Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 09/12/2019 25/02/2020
10 Cán bộ truyền thông DAS Truyền thông/Quan hệ công chúng Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 11/11/2019 31/12/2019

Trang 1 / 5