Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 11
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 22/03/2021 26/04/2021
2 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 09/03/2021 15/04/2021
3 Cán bộ Tuyển sinh MBM Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 15/07/2020 31/07/2020
4 Cán bộ Tuyển sinh MBM Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 15/08/2020 31/08/2020
5 Cán bộ Tuyển sinh MBA Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 15/08/2020 31/08/2020
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 19/06/2020 15/07/2020
7 Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 06/03/2020 31/03/2020
8 MBA_ Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 11/06/2018 11/07/2018
9 Cán bộ tư vấn tuyển sinh_ Chương trình đào tạo MBA Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 22/10/2018 20/11/2018
10 CB Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 20/02/2017 30/06/2017

Trang 1 / 2