Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 102
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp - Greenwich Việt Nam (Campus Cần Thơ) Quan hệ doanh nghiệp Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 24/06/2022 31/07/2022
2 IT Lecturer_FGWCT Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 22/06/2022 31/07/2022
3 Graphic Design Lecturer_FGWCT Thiết kế Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 22/06/2022 31/07/2022
4 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 2 16/06/2022 30/07/2022
5 CÁN BỘ CÔNG TÁC SINH VIÊN Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 13/06/2022 13/07/2022
6 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 20/08/2021 30/06/2022
7 Cán bộ IT Công nghệ thông tin Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 31/05/2022 30/06/2022
8 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Tổ chức sự kiện Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 01/06/2022 20/06/2022
9 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 20/05/2022 31/05/2022
10 Cán bộ Truyền Thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 29/04/2022 20/05/2022

Trang 1 / 11