Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 69
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 3 16/11/2020 05/12/2020
2 Giảng viên Công nghệ thông tin (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 3 16/11/2020 12/12/2020
3 CB Hành Chính Tổng Hợp Hành chính - Đảm bảo Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 1 13/11/2020 13/12/2020
4 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 13/11/2020 29/11/2020
5 Cán bộ Giáo vụ Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 21/09/2020 10/10/2020
6 Cán bộ Giáo vụ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 1 14/09/2020 30/09/2020
7 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 25/08/2020 31/08/2020
8 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 15/08/2020 31/08/2020
9 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 17/06/2020 25/07/2020
10 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 2 05/03/2020 25/07/2020

Trang 1 / 7