Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 121
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Công nghệ thông tin - Greenwich Việt Nam Giảng viên - Nghiên cứu viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 4 02/03/2023 30/04/2023
2 Graphic Design Lecturer Thiết kế Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 08/03/2023 30/04/2023
3 Nhân viên Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Greenwich Việt Nam TP. HCM 1 21/03/2023 01/04/2023
4 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Tổ chức sự kiện Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 09/03/2023 31/03/2023
5 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (Phụ trách cựu sinh viên) Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 02/02/2023 31/03/2023
6 Cán bộ Truyền thông Thương hiệu Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 15/11/2022 31/03/2023
7 Cán bộ Marketing Marketing Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 28/10/2022 31/03/2023
8 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (Phụ trách truyền thông) Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam TP. HCM 1 08/02/2023 01/03/2023
9 Cán bộ Phát triển cá nhân Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 1 07/02/2023 01/03/2023
10 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 13/02/2023 28/02/2023

Trang 1 / 13