Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 75
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 25/03/2021 15/04/2021
2 CB Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 19/03/2021 28/03/2021
3 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 31/12/2020 30/01/2021
4 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 23/12/2020 01/03/2021
5 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên thời vụ (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 15/12/2020 25/12/2020
6 Trưởng ban Đảm bảo Đảm bảo chất lượng Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 18/12/2020 27/12/2020
7 Cán bộ Công tác sinh viên_Sự kiện Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 18/12/2020 27/12/2020
8 Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 3 16/11/2020 05/12/2020
9 Giảng viên Công nghệ thông tin (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 3 16/11/2020 12/12/2020
10 CB Hành Chính Tổng Hợp Hành chính - Đảm bảo Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 1 13/11/2020 13/12/2020

Trang 1 / 8