Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 56
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên IT (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 5 19/09/2022 31/10/2022
2 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 3 01/06/2021 31/10/2022
3 English Lecturer (Vietnamese & Forgeiner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 3 30/04/2022 31/10/2022
4 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 01/10/2021 31/10/2022
5 English Lecturer (Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 2 16/08/2022 30/10/2022
6 Business Administration Lecturer ( Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 06/07/2020 30/10/2022
7 Part-time English Lecturer Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 4 19/09/2022 15/10/2022
8 IT Lecturer (Vietnamese & Forgeiner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 08/09/2021 30/09/2022
9 Giảng viên Quản trị kinh doanh (trình độ Thạc sĩ trở lên) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 15/07/2022 15/09/2022
10 Giảng viên dạy Tin học văn phòng (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 22/08/2022 05/09/2022

Trang 1 / 6