Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 32
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 06/03/2021 15/08/2021
2 Giảng viên parttime dạy môn Kỹ năng Làm việc nhóm Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 10 12/06/2021 10/07/2021
3 Graphic Design Lecturer Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 28/03/2019 31/08/2020
4 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 7 16/06/2021 15/07/2021
5 English Lecturers: General English Communication (Top Notch and Summit textbook) Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 3 17/05/2021 15/06/2021
6 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 6 01/06/2021 30/06/2021
7 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 15/03/2021 16/06/2021
8 Giảng viên Business (part-time) Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 15/04/2021 30/05/2021
9 Lecturer Graphic Design Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 11/09/2020 05/05/2021
10 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1 19/04/2021 19/05/2021

Trang 1 / 4