Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 28
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 04/10/2021 15/03/2023
2 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 17/02/2023 28/02/2023
3 CTV Tuyển sinh - Greenwich Việt Nam (Campus Cần Thơ) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 01/02/2023 28/02/2023
4 CTV Tuyển sinh - Greenwich Việt Nam (Campus Cần Thơ) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 22/10/2022 31/12/2022
5 Thực tập sinh CB tuyển sinh (Marketing/sale) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 4 14/11/2022 15/12/2022
6 CTV Tuyển sinh Fulltime Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 2 24/03/2022 30/05/2022
7 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 24/03/2022 30/04/2022
8 CỘNG TÁC VIÊN TELESALES (Full-time) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 16/02/2022 31/03/2022
9 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 15/02/2022 15/03/2022
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 19/02/2022 28/02/2022

Trang 1 / 3