Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 24
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 CTV Tuyển sinh Fulltime Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 2 24/03/2022 30/05/2022
2 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 24/03/2022 30/04/2022
3 CTV Tuyển sinh (Fulltime) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 04/10/2021 20/04/2022
4 CỘNG TÁC VIÊN TELESALES (Full-time) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam TP. HCM 3 16/02/2022 31/03/2022
5 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 15/02/2022 15/03/2022
6 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 19/02/2022 28/02/2022
7 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 15/11/2021 15/02/2022
8 Cán bộ tuyển sinh (Promoter) Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 01/10/2021 05/11/2021
9 Trưởng ban Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Cần Thơ 1 16/11/2020 30/05/2021
10 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 20/04/2021 15/05/2021

Trang 1 / 3