Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 12
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 16/11/2020 29/11/2020
2 Trưởng ban Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 16/11/2020 29/11/2020
3 Cán bộ tuyển sinh Promoter Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 2 17/09/2020 20/10/2020
4 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3 21/09/2020 30/10/2020
5 Trưởng ban Tuyển sinh- Đại học Greenwich (Việt Nam) Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 13/05/2020 31/07/2020
6 Trưởng Ban Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1 05/03/2020 30/04/2020
7 Nhân viên tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 10 06/03/2020 11/04/2020
8 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 20/12/2019 10/01/2020
9 Nhân viên tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) TP. HCM 2 19/02/2019 31/05/2019
10 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 12/12/2018 20/12/2018

Trang 1 / 2