Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 35
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 17/11/2020 11/12/2020
2 Cán bộ Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 2 07/10/2020 24/10/2020
3 Cán bộ kỹ thuật điện Kỹ thuật hạ tầng Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Đà Nẵng 1 21/09/2020 30/09/2020
4 Nhân viên Kỹ thuật Điện- Nước Kỹ thuật hạ tầng Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Cần Thơ 1 15/09/2020 30/09/2020
5 CÁN BỘ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (IT) Công nghệ thông tin Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Cần Thơ 1 01/09/2020 07/09/2020
6 Cán bộ nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Cần Thơ 1 24/02/2020 15/03/2020
7 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Cần Thơ 1 06/08/2020 20/08/2020
8 NHÂN VIÊN GIÁO VỤ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Cần Thơ 1 22/07/2020 30/07/2020
9 Cán bộ Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Cần Thơ 1 07/03/2020 31/07/2020
10 Trưởng nhóm PR & Marketing Online Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 12/06/2020 30/06/2020

Trang 1 / 4