Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 63
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Phát triển cá nhân Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường THPT FPT Hà Nội 1 25/06/2021 01/08/2021
2 Cán bộ IT Công nghệ thông tin Trường THPT FPT Cần Thơ 1 16/06/2021 30/07/2021
3 Cán bộ Tư vấn tâm lý HSSV Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Bình Định 1 15/07/2021 25/07/2021
4 Cán bộ Thư viện Thông tin thư viện Trường THPT FPT Bình Định 1 15/07/2021 25/07/2021
5 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT Bình Định 1 15/07/2021 25/07/2021
6 Cán bộ Công tác Học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 19/06/2021 10/07/2021
7 Trưởng phòng Công tác Học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 21/06/2021 05/07/2021
8 Cán bộ Dịch vụ học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 19/06/2021 10/07/2021
9 Cán bộ Content Marketing Marketing Trường THPT FPT Hà Nội 1 10/05/2021 20/06/2021
10 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường THPT FPT Đà Nẵng 3 20/05/2021 15/06/2021

Trang 1 / 7