Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 64
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Giáo viên Giảng dạy Stem Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 04/08/2022 30/09/2022
2 Giáo viên Quản nhiệm (FSCHL) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 15/07/2022 31/08/2022
3 Cán bộ Hành chính (FSCHL) Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 11/07/2022 31/07/2022
4 Cán bộ Tham vấn tâm lý học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 28/06/2022 28/07/2022
5 Giáo viên Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 13/01/2022 26/02/2022
6 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Đà Nẵng 1 22/10/2021 25/01/2022
7 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 23/11/2021 06/12/2021
8 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 22/04/2021 23/11/2021
9 Giáo viên Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 27/07/2021 05/10/2021
10 Cán bộ Thiết bị và thí nghiệm trường học Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 08/09/2021 24/09/2021

Trang 1 / 7