Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 70
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT Hà Nội 1 23/11/2021 06/12/2021
2 Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT Hà Nội 1 22/04/2021 23/11/2021
3 Cán Bộ Tư Vấn Tâm Lý Học Đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Cần Thơ 1 19/08/2021 30/11/2021
4 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 20/05/2021 15/11/2021
5 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 22/10/2021 05/11/2021
6 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường THPT FPT Bình Định 1 27/09/2021 31/10/2021
7 Giáo viên Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Hà Nội 1 27/07/2021 05/10/2021
8 Cán bộ Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Trường THPT FPT Hà Nội 2 30/08/2021 19/09/2021
9 Cán bộ Thiết bị và thí nghiệm trường học Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT Hà Nội 1 08/09/2021 24/09/2021
10 Trưởng phòng Công tác Học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Đà Nẵng 1 21/06/2021 30/08/2021

Trang 1 / 7